Vi utformar tryckunderlag för informations- och presentationsmaterial.
Foldrar, CD-layout, produktblad, nyhetsbrev, annonser, 
affischer, pressrelease mm.
Fotograferar och bildbehandlar.
Jobbar med research, copy och layout
Vi utför även företagspresentationer på CD-rom.